Kamis, 24 November 2011

Analisis fungsi, kategori dan peran Sintaksis
Gajahpara sing dumunung ing Bulalak iku bojone Ken Endog. Ken Endog rupane ayu banget, mula dheweke disenengi Dewa Brahma. Nalika ngirim bojone, dheweke digodha Dewa Brahma. Nalika dheweke mbobot, diulihake bojone marang wong tuwane. Sawise anake lair, dibuwang Gajahpara ing kuburan.

Kalimat 1
No

Fungsi Sintaksis
Kategori Sintaksis
Peran Sintaksis
1.

2.
.

Gajahpara sing dumunung
ing bulalak iku
Bojone Ken Endog
jejer

wasesa
Frase Nomina

Frasa Nominal
Pengalam

Status/termilik

Kalimat 2
Kalimat majemuk (ukara camboran)
Induk kalimat : Ken Endog rupane ayu banget -klausa
Anak kalimat : Mula dheeke disenengi Brahma
No

Fungsi Sintaksis
Kategori Sintaksis
Peran Sintaksis
1.
2.
3.

Ken Endog
Rupane ayu banget
Mula dheweke disenengi
Brahma
Subjek
Predikat
Keterangan
Nomina
Klausa adjektiva
Klausa verbal
Pengalam
Keaadaan
Akibat


Kalimat 3
No

Fungsi sintaksis
Kategori Sintaksis
Peran Sintakssis
1.
2.
3.
4.

Nalika ngirim bojone
Dheweke
Digoda
Dewa Brahma

Keterangan
Subjek
Predikat
geganep
Klausa Verba
Pronomina
Verba
nomina
Waktu
Sasaran
Perbuatan
Pelaku
Kalimat 4
No

Fungsi sintaksis
Kategori Sintaksis
Peran Sintakssis
1.
2.
3.
4.

Nalika dheweke mbobot
Diulihake
Bojone
Marang wong tuwane


Keterangan
Predikat
Geganep
keterangan

Klausa verba
Verba
Nomina
Preposisi


Waktu
Perbuatan
Pelaku
Tujuan


Kalimat 5
No

Fungsi sintaksis
Kategori Sintaksis
Peran Sintakssis
1.
2.
3.
4.
Sawise anake lair
Dibuang
Gajahpara
Ing kuburan
Keterangan
Predikat
Geganep
keterangan
Klausa verba
Verba
Nomina
Frase preposisional
Waktu
Perbuatan
Pelaku
Tempat

Pelaku : melakukan
Pengalam : keadaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar